Mihai Mareș – publică  „Protecția martorilor și a victimelor infracțiunilor” – Universul Juridic – Biblioteca de Drept Penal și Drept Procesual Penal

Prefața cărții „Argumentum”, semnată de distinsul Prof. univ. dr. av. Mihai Adrian Hotca, este cea mai bună prezentare a acestei lucrări, evidențiind calitatea și importanța informațiilor cuprinse în paginile ei:
„Lucrarea Protecția martorilor și a victimelor infracțiunilor, scrisă de domnul avocat doctor în drept Mihai Mareș, apare în peisajul juridic autohton ca o rara avis, într-o arie de activitate săracă în opere monografice, întrucât până la publicarea ei, doctrina națională a ultimilor 15-20 de ani nu a oferit profesioniștilor sistemului judiciar român un suport științific robust, așa cum este materialul cuprins în prezenta carte. După cum declară chiar autorul, această monografie are scopul de a aduce în atenția publică problemele existente în materie de protecție a martorilor și victimelor infracțiunilor, dar și de a-i îndruma pe practicieni în cauzele în care sunt chemați să apere drepturile martorilor sau ale victimelor. ….. Apreciată în ansamblu, lucrarea reprezintă o cercetare monografică riguroasă, bine documentată și corect sistematizată a doctrinei și legislației naționale, europene și internaționale relevante, exhibând un nivel științific ridicat, având în vedere că este elaborată judicios, pe baza unei bibliografii bogate și a unui cadru juridic amplu.”.