BOGDANA ORĂSEANU

Bogdana a acumulat o vastă experiență profesională în peste 25 de ani de practică juridică, inclusiv 24 de ani ca judecător și judecător la Curtea de Apel. În ultimii ani ai carierei sale judiciare, a fost, de asemenea, inspector judiciar și director al Direcției de Inspectare a Judecătorilor din cadrul Inspecției Judiciare.

Cu o dublă specializare în drept penal și dreptul muncii, Bogdana a dobândit, de asemenea, o experiență solidă în alte domenii, cum ar fi dreptul civil, dreptul familiei, regimul juridic al contravențiilor, azil și protecția refugiaților, pensii și alte drepturi de securitate socială, cooperare judiciară internațională în materie penală, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului pentru aplicarea codurilor penal, civil, muncă, procedură penală și procedură civilă, jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție.

În calitate de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, responsabilitățile ei includeau evaluare activității și conduitei judecătorilor, precum și analiza și controlul managerial al instanțelor din întreaga țară.

Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București, Bogdana deține, de asemenea, un masterat în procedura penală. Este recunoscută de comunitatea juridică atât pentru abilitățile sale profesionale și experiență, cât și pentru aptitudinile sale precum leadership-ul, flexibilitatea și adaptabilitatea, angajamentul și orientarea către rezultate.