Stiri

Mareș & Mareș se extinde în Republica Moldova printr-o alianță cu Dolea & Co

By 13/10/2020 January 3rd, 2021 No Comments
News

Mareș & Mareș Expands in the Republic of Moldova

By 13/10/2020 January 3rd, 2021 No Comments
Stiri
Mareș & Mareș se extinde în Republica Moldova printr-o alianță cu Dolea & Co
13/10/2020

Mareș & Mareș și Dolea & Co au anunțat că au încheiat o alianță strategică ce are drept scop oferirea de servicii juridice integrate în România și Republica Moldova în domeniul infracționalității economice, investigațiilor, dar și al litigiilor transfrontaliere și arbitrajului comercial și investițional.

În aceste domenii clienții au nevoie de asistență pe probleme de drept din două sau mai multe jurisdicții, iar parteneriatul nostru se distinge prin soluțiile mai rapide, flexibile și la același standard de calitate atât pe aspectele de drept românesc, cât și pe cele de drept moldovenesc. Mai mult, avem resursele și capabilitățile de a ne adapta oricărei solicitări, astfel încât oricine, fie că reprezintă companii locale, multinaționale sau sunt persoane fizice, să beneficieze de cele mai potrivite strategii de apărare și de un raport onest între doua elemente esențiale: cost și valoare adăugată”, a declarat Mihai Mareș, partener coordonator al Mareș & Mareș.

Dată fiind implicarea lui Mihai în unele din cele mai sofisticate dosare locale și transfrontaliere și experiența noastră în arbitraje, inclusiv într-o firmă din Magic Circle, aceasta colaborare ne oferă câteva atuuri considerabile: expunere internațională, echipe integrate calitativ și funcțional, specializate exclusiv în drept penal, litigii și arbitraj,  acces la bune practici și colaborări cu cele mai reputate firme și alianțe globale din domeniu”, a completat Sorin Dolea, fondator al Dolea & Co.

Printre proiectele de anvergură gestionate de Mareș & Mareș în ultimii ani se numără asistarea a numeroși oameni de afaceri români și moldoveni și companii (din domenii precum farmaceutice, retail, construcții, automotive) în dosare de infracționalitate economică și corupție.

La rândul său, Dolea & Co este o firmă de avocatură fondată în acest an de Sorin Dolea, reputat avocat specializat în arbitraje investiționale și comerciale. Firma reunește cei mai buni experți în dispute internaționale, drept penal și infracțiuni economice și corporative, cu practică în jurisdicțiile cu sisteme de drept continental și anglo-saxon. Dolea & Co gestionează litigii din industrii diverse, printre care construcții, bănci, asigurări, media și telecom, farmaceutice.  

***

Despre Mihai Mareș:

Mihai este unul dintre cei mai renumiți și mai experimentați avocați de drept penal din România. Are la active cele mai multe și mai notabile cazuri care implică infracțiuni de corupție și economice la nivel național și transfrontalier și a reprezentat atât marile grupuri industriale și companii active în sectorul financiar bancar și persoane fizice în fața DIICOT, DNA și a tuturor instanțelor de judecată din România. Mihai a reușit să construiască strategii de apărare remarcabile și a pledat în numeroase dosare intens mediatizate din domeniul financiar-bancar, industrie, real estate, comerț etc.  Doctor în drept penal, autor zeci de articole din sfera dreptului penal și speaker la numeroase conferințe de profil, Mihai a obținut succese notabile în dosare ce implică nu numai infracțiuni legate de corupție, spălare de bani, fraudă fiscală, delapidare luare de mită, dar și extrădări sau alte forme de conduită corporativă necorespunzătoare.

Despre Sorin Dolea:

Sorin este un avocat apreciat pentru experiența și specializarea sa în arbitraje investiționale și comerciale. În timpul colaborării cu unele dintre cele mai mari firme de avocatură internaționale (inclusiv Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, birourile din Viena și Frankfurt), Sorin a reprezentat clienți din diverse industrii în fața unor instanțe de prestigiu precum: Curtea Londoneză de Arbitraj (LCIA), Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale (ICC) și Centrul Internațional Arbitral din Viena (VIAC). Doctorand în drept internațional la Universitatea de Stat din Moldova, Sorin are un palmares academic impresionant, ce include: absolvirea Universității din Geneva și al Institutului de Relații Internaționale și Dezvoltare din Geneva, cursuri ale Academiei de Drept Internațional de la Haga și ale Academiei de Arbitraj de la Paris. Sorin este de asemenea autorul a peste 20 de articole de specialitate în materia arbitrajului internațional. 

News
Mareș & Mareș Expands in the Republic of Moldova

Mareș & Mareș and Dolea & Co announced they have concluded a strategic alliance aimed at providing integrated legal services in Romania and the Republic of Moldova in the field of white collar crime, investigations, international disputes, as well as commercial and investment arbitration.

In these areas, clients need assistance on the legal systems in two or more jurisdictions and our partnership distinguishes on the market through swifter and more flexible solutions, at the same quality standard on both Romanian and Moldavian legal matters. Moreover, we have the resources and capabilities to adapt to any request, so that anyone, whether they are local entrepreneurs, multinational companies or individuals, can benefit from the most appropriate defence strategies and an fair balance between two essential elements: cost and added value“, declared Mihai Mareș, founding partner of Mareș & Mareș.

Considering Mihai’s involvement in some of the most sophisticated local and cross-border cases and our experience in arbitration, including with a Magic Circle firm, this collaboration offers us considerable strengths: international exposure, integrated teams, qualitatively and functionally specialized exclusively in white collar crime, litigation and arbitration, access to best practices and cooperation with some of the best and most respected global alliances in the field “, added Sorin Dolea, founding partner of Dolea & Co.

Over the past decade, Mareș & Mareș has managed several high profile white collar crime files involving Romanian and Moldavian businessmen and companies, in fields such as pharmaceuticals, retail, construction, automotive.

Dolea & Co was founded this year by Sorin Dolea, a respected Moldavian lawyer specializing in investment and commercial arbitration. The firm brings together the best experts in international disputes, criminal law, economic and corporate crime, with practice in continental and Anglo-Saxon law systems. Dolea & Co manages litigation in various industries, including construction, banking, insurance, media and telecom, pharmaceuticals.

***

About Mihai Mareș:

One of the best and most respected white collar crime lawyers in Romania, Mihai specializes exclusively on criminal defense for senior executives, entrepreneurs, major industrial groups, financial institutions and large international and domestic companies. He represents clients before The National Anticorruption Directorate (DNA), The Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) and other Romanian courts, in a wide range of matters involving money laundering, fraud, bribery and other forms of corporate misconduct. With a Ph.D. in criminal procedure from the Romanian Academy’s Legal Institute, Mihai regularly publishes articles and studies on criminal law and criminal procedure and participates in international and national conferences related to these fields. With a Ph.D. in criminal procedure from the Romanian Academy’s Legal Institute, Mihai regularly publishes articles and studies on criminal law and criminal procedure and participates in international and national conferences related to these fields.

About Sorin Dolea:

Sorin is acknowledged by clients for his experience and specialization in investment and commercial arbitration. While working with some of the largest international law firms (including Freshfields Bruckhaus Deringer LLP’s offices in Vienna and Frankfurt), Sorin has represented clients from various industries before prestigious courts such as the London Court of Arbitration (LCIA), The Arbitration Court of the International Chamber of Commerce (ICC) and the Vienna International Arbitration Center (VIAC). A Ph.D. candidate in international law at the State University of Moldova, Sorin has an impressive academic record, which includes: a degree from the University of Geneva and the Institute of International Relations and Development in Geneva, law training courses from the Hague Academy of International Law and the Paris Arbitration Academy. Sorin is also the author of over 20 articles on international arbitration.