Stiri

Mareș & Mareș devine membru exclusiv al Global Criminal Law Counsel

By 04/09/2020 January 3rd, 2021 No Comments
News

Mareș & Mareș Becomes the Exclusive Member in Romania of the Global Criminal Law Counsel Network

By 04/09/2020 January 3rd, 2021 No Comments
Stiri
Mareș & Mareș devine membru exclusiv al Global Criminal Law Counsel
04/09/2020

Mareș & Mareș își consolidează poziția de lider al avocaturii de drept penal comercial din România, fiind invitată să se alăture uneia dintre cele mai importante alianțe internaționale de profil, Global Criminal Law Counsel (GCLC), ce reunește cei mai buni avocați specializați în drept penal din lume, din jurisdicții importante din Europa și America de Nord.

“Internaționalizarea infracțiunilor economice și financiare devine tot mai evidentă, iar dosarele cu componentă transfrontalieră tot mai numeroase. Am creat GCLC pentru a aduce împreună firmele cu know-how, resurse și competențe excepționale în materie penală, fraudă și conformitate și cu expunere majoră în dosare internaționale. Ne propunem să transcendem granițele și să sprijnim clienții din jurisdicțiile lor și din întreaga lume, să cooperăm eficient și să identificăm cele mai bune strategii. De aceea, avem un standard de selecție foarte riguros, bazat pe recomandările personale ale altor membri, pe competențele dovedite și pe reputația firmei care dorește să ni se alăture”, declară Maximilian Müller, Partener al firmei germane Prof. Dr. Müller & Partner și co-fondator al GCLC.

“Întrucât firmele membre Global Criminal Law Counsel sunt implicate în unele dintre cele mai notorii cazuri la nivel global, încurajăm cooperarea între cei mai buni experți din întreaga lume. În România, am considerat că Mareș & Mareș corespunde cel mai bine acestui profil și poate contribui decisiv la succesul unor dosare de o asemenea magnitudine”, consideră și Dr. Florian Ufer, Partener al Ufer Knauer și co-fondator al GCLC.

“Ne confruntăm cu una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă, iar mediul de business își testează mecanismele de redresare identificate în acest context. Ne uităm spre viitor cu încredere, iar planurile noastre vizează colaborarea îndeaproape cu firmele internaționale de profil din întrega lume, pentru ca împreună să putem aborda cât mai eficient marile dosare transfrontaliere. Alături de partenerii noștri din alianța Global Criminal Law Counsel vom putea gestiona optim cazuri complexe și din domeniul infracționalității  financiare. Multe dintre acestea vor fi pe rolul Parchetului European (EPPO), ce va fi operațional, cel mai probabil, spre finalul acestui an și va primi peste 3.000 de cauze,” consideră Mihai Mareș, Partener Coordonator al Mareș & Mareș.

De asemenea, Mareș & Mareș vizează în viitorul apropiat și consolidarea echipei prin atragerea de avocați talentați, cu know-how de drept penal și experiență dobândită în marile firme de avocatură, pentru a contribui semnificativ la succesul celor mai complexe dosare ale firmei.  

“Suntem, de câțiva ani, prima alegere a marilor companii, antreprenori și executivi, pentru cazuri penale de amploare în care sunt implicaț. Ne propunem să le oferim în continuare, printr-o echipă flexibilă și extrem de bine pregătită, cele mai bune strategii de apărare“, completează Mihai Mareș.

News
Mareș & Mareș Becomes the Exclusive Member in Romania of the Global Criminal Law Counsel Network

Mareș & Mareș consolidates its leading position in the area of white collar crime in Romania, following the invitation to join one of the most important international alliances, Global Criminal Law Counsel (GCLC). The network brings together the best lawyers specializing in criminal defence around the world, from important jurisdictions in Europe and North America.

 “The internationalization of financial and economic crimes has become noticeably present in the field of white collar crime and we hence witness a growing number of cases with a cross-border component. We created Global Criminal Law Counsel (GCLC) to bring together lawyers whose specialized firms have exceptional know-how, resources and skills in criminal, fraud and compliance matters, as well as significant exposure to high profile cases. We aim to transcend borders and support clients both in their own jurisdictions and around the world. We cooperate effectively in order to identify the best strategies. Therefore, we have a very rigorous selection standard, based on the personal recommendations of other members, proven competences and reputation of the candidate who wants to join our alliance”, declared Maximilian Müller, Partner of Prof. Dr. Müller & Partner and co-founder of GCLC.

“GCLC member firms are involved in some of the most sophisticated files worldwide and we encourage the collaboration between the best criminal defense lawyers. In Romania, we considered that Mareș & Mareș best fits this profile and can contribute decisively to the success of such complex cases”, adds Dr. Florian Ufer, Partner of Ufer Knauer and co-founder of Global Criminal Law Counsel.

“We are facing one of the most difficult periods in recent history and the business environment is testing its recovery mechanisms identified in this context. We look to the future with confidence, and our plans are to work closely with international firms, so that we can address large cross-border files as effectively as possible. Together with our partners from the Global Criminal Law Counsel alliance, we will be able to optimally manage complex cases in the field of financial crime. Many of them will be pending before the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), which will most likely be operational by the end of the year and will receive over 3,000 cases”, believes Mihai Mareș, Managing Partner of Mareș & Mareș.

Mareș & Mareș also aims, in the near future, to consolidate the team by attracting talented lawyers, with criminal law know-how and experience gained in large law firms, to contribute significantly to the success of the firm’s complex files.

“We have been, for several years, the first choice of multinational companies and entrepreneurs, for sophisticated economic and financial crimes they were involved in.  We aim to continue to offer them, through a flexible and extremely highly skilled team, the best defense strategies”, adds Mihai Mareș.