Media

Avocat Mihai Mareş, la ZF Live: În dosarul privatizărilor, reprezentanţii marilor instituţii financiare au acţionat în nume personal, fără implicarea băncilor de investiţii

By 29/01/2015 December 27th, 2020 No Comments
Media

Mihai Mareş, at ZF Live: In Most Privatization Files the Representatives of Large Financial Institutions Acted in Their Own Name

By 29/01/2015 January 25th, 2021 No Comments
Media
Avocat Mihai Mareş, la ZF Live: În dosarul privatizărilor, reprezentanţii marilor instituţii financiare au acţionat în nume personal, fără implicarea băncilor de investiţii
29/01/2015

Procesul „privatizărilor strategice“ nu a arătat vreo legătură între băncile de investiţii implicate în procedurile de privatizare şi reprezentanţii lor în România, a declarat Mareș.

Media
Mihai Mareş, at ZF Live: In Most Privatization Files the Representatives of Large Financial Institutions Acted in Their Own Name

The “strategic privatization” process did not show any connection between the investment banks involved in the privatization process and their representatives in Romania, Mareș said.

Leave a Reply